Kivari Digital -palvelut

175€/h ALV0

Pyydä tarjous!

Nykytilanteen kartoitus

Kattava selvitys digitalisaation edellytyksistä yrityksessä ja kehitysehdotus.

Kivari Digital® analyysipalveluiden tavoitteena on mahdollistaa digitaalisen liiketoiminnan systemaattinen kehitys. Palvelun tuloksena saadaan kattava selvitys asiakkaan tuotteiden, palveluiden, liiketoimintaprosessien, järjestelmien ja menetelmien nykytilanteesta sekä digitalisaatioon pohjautuva liiketoiminnan täydelliseen tai osittaiseen muutokseen tähtäävä kehitysehdotus.

Analyysin tekemisessä käytetään Business Model Canvas (BMC), PESTE- ja SWOT-analyysi -työkaluja, jotka asiakas saa omaan käyttöönsä. Näiden avulla kartoitetaan kehityskohteet ja esitetään ajatuksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kysy lisätietoja

Kehityspalvelut

Digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehittäminen asiakaslähtöisesti.

Kivari Digital® - digitaalinen palveluinnovaatioprosessi, palvelumuotoilun, tulevaisuus- ja suunnitteluajattelun (Service Design, Futures Thinking, Design Thinking) yhdistävä menetelmä- ja toimintakehys, mahdollistaa digitaalisuuteen pohjautuvien liiketoimintaideoiden ja palveluiden järjestelmällisen kehittämisen ja testaamisen asiakaslähtöisesti.

Keskeisiä työkaluja palvelun toteuttamisessa ovat mm. Trend Canvas, Business/Mission Model Canvas (BMC/MMC), PESTE- ja SWOT-anaalyysi, asiakaspersoonat (Customer Personas), asiakaspolku (Customer Journey Map), ideakortit (Idea Cards) sekä palvelun mallinnus/prototyypit ja asiakaslähtöinen testaus.

Kysy lisätietoja

Digistrategian kehitys

Analytiikka, tekoäly, IoT, Digital Transformation osaksi yrityksen strategiaa.

Digitaalisen aikakauden kilpailussa selviytyminen vaatii kokonaisvaltaista tuotteiden, palveluiden, prosessien ja liiketoimintamallien digitalisointia. Miten tehdä tämä muutos hallitusti?

Kivari Digital® digitaalisen ja alustaliiketoiminnan strategian kehityspalvelut pohjautuvat mm. Boston Universityn professorin Venkat Venkatramanin kehittämään kolmivaiheiseen Digital Matrix -malliin, jonka keskeisiä elementtejä ovat kokeileminen (Experimentation at the Edge), törmäyttäminen (Collision at the Core) ja uudelleen keksiminen (Reinvention at the Root).

Kysy lisätietoja

info@kivaridigital.com +358 40 484 5300